The Viking flag is at half mast today.

Discussion in 'Current Affairs, News and Analysis' started by banjotrooper, Jun 28, 2010.

Welcome to the Army Rumour Service, ARRSE

The UK's largest and busiest UNofficial military website.

The heart of the site is the forum area, including:

 1. RIP to the fallen.
   
 2. Stand down lads.....stand down R.I.P
   
 3. Rest in peace.
  Tam
   
 4. I hope they're getting rat arrsed in Fólkvangr or Valhöll with their ancestors.
   
 5. Without doubt. They have earned it. Salute!
   
 6. Mange Takk Norske Hæren og volk for din ofrende. Jeg synes den Norske volk er en fantastik venner til har. Tusen Takk for din Hjelp. Dette Norske født er de samme som Brittisk født.

  Jeg Håper den Kjærester og Famille av dette Norske soldater Kvartermester Andreas Eldjarn, Fenrik Simen Tolke, Løytnant Christian Lian og Orlogskaptein Trond Bolle fundet fred etter dere forskrekkelig ofrende.
   
 7. RIP NATO comrades.
   
 8. Unnskyld meg for min rettskriving. Jeg er ikke Norse men jeg snakke lille.
   
 9. RIP Norge men
   
 10. Takk for alt

  RIP