Electronic porno - Surprisingly safe for work

Discussion in 'Royal Signals' started by boney_m, Jan 29, 2005.

Welcome to the Army Rumour Service, ARRSE

The UK's largest and busiest UNofficial military website.

The heart of the site is the forum area, including:

 1. I can only reiterate what Macke1 says on the board

  Slabbefusk :D :D :D den var skön.

  Whatever that means.

  How the feck you manage to find electrical component shagging on a Swedish message board is beyond me Boney :?: :?: :?:
   
 2. its strange what comes up when typing swedish into google :wink:

  Boney
   
 3. Jeg har akkurat vasket ut min data hard driv med såpe, skitten maskin!!

  Ghost
   
 4. Agreed! 8O 8O 8O

  But it's cheered me up after a heavy sesh in the Fatherland :D
   
 5. Dreven burde ogsaa vaere desinfekteret. Der anbefales Dettol og en staalboerste.
   
 6. Takk. Bra! :lol: :lol:
   
 7. Det var saa lidt.

  Manui dat cognitio vires
   
 8. Wow there are some bored people out there! Funny though! :D
   
 9. Cutaway

  Cutaway LE Reviewer

  Hold inde ! Er Arrse pludselig blevet til en skandanavisk website, eller har i bare set for mange 'kunstneristiske' film ?
   
 10. Du kan fandeme tro der vrimler med vikinger i den britiske tjeneste. Det er jo et traditionsspoergsmaal - man skal altid soerge for at kolonierne (som England, Skotland osv) er rimeligt godt forsvaret.