An old Dutch poem

#1
Have never posted in this backwater before, and never thought I would.

A poem I can very much relate to:

Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot, du liets mi tleven!
Dat was gheselscap goet ende fijn,
Het sceen teen moeste ghestorven sijn.
Nu bestu in den troon verheven,
Claerre dan der zonnen scijn.
Alle vruecht es di ghegheven.
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn!
Du coors die doot, du liets mi tleven.
Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn.
Verware mijn stede di beneven:
Ic moet noch zinghen een liedekijn.
Nochtan moet emmer ghestorven sijn.
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn!
Du coors die doot, du liets mi tleven.

Egidius, waer bestu bleven?
Egidius, waar ben je gebleven?
Egidius, where have you gone?

Mi lanct na di, gheselle mijn.
Ik verlang naar je, mijn vriend.
I long for you, my friend.

Du coors die doot, du liets mi tleven!
Jij vond de dood, je liet me achter in het leven.
You found death, you left me behind in life.

Dat was gheselscap goet ende fijn,
Het was een goede en fijne vriendschap,
It was a good and fine friendship,

Het sceen teen moeste ghestorven sijn.
Het leek erop dat wij samen moesten sterven.
It looked like we had to die together.

Nu bestu in den troon verheven,
Nu ben jij in de troon verheven,
Now you have risen to the throne (perhaps not the best translation..),

Claerre dan der zonnen scijn.
Klaarder (helderder) dan de zonneschijn.
Clearer than sunshine.

Alle vruecht es di ghegheven.
Alle vreugd is jou gegeven.
All joy has been given to you (or: You deserve all joy).

Egidius, waer bestu bleven?
Egidius, waar ben je gebleven?
Egidius, where have you gone?

Mi lanct na di, gheselle mijn!
Ik verlang naar je, mijn vriend!
I long for you, my friend!

Du coors die doot, du liets mi tleven.
Jij vond de dood, je liet me achter in het leven.
You found death, you left me behind in life.

Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven
Bid nu voor mij, ik moet mijn zondig leven nog voortzetten
Now pray for me, I still have to continue my sinful life.

Ende in de weerelt liden pijn.
En pijn lijden in de wereld.
And suffer in the world.

Verware mijn stede di beneven:
Houd voor mij een plaatsje naast je vrij.
Reserve a place next to you for me.

Ic moet noch zinghen een liedekijn.
Ik moet nog een liedje zingen.
I still have a song to sing.

Nochtan moet emmer ghestorven sijn.
Nochtans is sterven onvermijdelijk.
Yet, death is inevitable.

Egidius, waer bestu bleven?
Egidius, waar ben je gebleven?
Egidius, where have you gone?

Mi lanct na di, gheselle mijn!
Ik verlang naar je, mijn vriend!
I long for you my friend!

Du coors die doot, du liets mi tleven.
Jij vond de dood, je liet me achter in het leven.
You found death, you left me behind in life.
Old Dutch poem - The Dutch Grammar Forum
 

New Posts

Latest Threads

Top